Hvem er vi?

FEW Invest er en del af FEW koncernen, der er etableret i 2015 af Anne og Mikkel Hammershøj.

Koncernens aktiviteter omhandler rådgivning og investering med fokus på det aktive ejerskab.

FEW koncernens rådgivningsvirksomhed er rettet mod familieejede virksomheder. Den typiske virksomhedskunde ønsker at etablere et family office og/eller står overfor et generationsskifte, hvor FEWs family governance koncept har til formål at sikre en veltilrettelagt process. Dette skal ske i god tid inden det økonomiske generationsskifte foretages.

Fokus er således på Familien samt det enkelte familiemedlem, hvor et fælles værdigrundlag, samt en plan for den langsigtede ejerstrategi, er målsætningen.

Family governance konceptet skal således være fundamentet for en stærk familierelation med et succesfuldt ejerskab af virksomheden som resultat.

FEW koncernens investeringer er fokuseret omkring direkte investeringer (kapitalandele). Det er således en væsentlig parameter, at FEW er en aktiv ejer. Dette kan være i form af bestyrelses- eller advisory board poster. Eller ved repræsentation direkte i den operationelle ledelse af virksomheden. Investeringsuniverset er bredt og kan således være både i Danmark og i udlandet. Branchemæssig har FEW koncernen dog en forkærlighed for handel og e-commerce.